Simskola


Simskola, 5-8 år vattenvan

Här är alla i åldrarna 5-8 år välkomna. Vi arbetar med att fortsätta utveckla vattenvanan, kunna röra sig smidigt i vattnet och grundläggande simkunnighet.

Simskola 9-12 år

Här är alla i åldrarna 9-12 år välkomna. Vi arbetar med vattenvana och grundläggande simkunnighet.

Simskola 5-8 år, ej vattenvan

Här är alla i åldrarna 5-8 år välkomna. En grupp för de som ännu inte tycker om att få plask i ögonen och inte kan doppa huvudet. Vi arbetar med vattenvana och grundläggande simkunnighet.

Minisim 3-4 år, ej vattenvan

Här är alla i åldrarna 3-4 år välkomna tillsammans i vattnet med en förälder/annan anhörig över 18 år. Kursen är för de som inte är vattenvana och inte ännu tycker om att få plask i ögonen och doppa huvudet. Vi arbetar med vattenvanan och grundläggande simkunnighet.

Minisim 3-4 år, vattenvan

Här är alla i åldrarna 3-4 år välkomna tillsammans i vattnet med en förälder/annan anhörig över 18 år. Kursen är för de som redan är vattenvana, tycker om plask och kan doppa huvudet. Vi arbetar med att fortsätta utveckla vattenvanan, röra sig smidigt i vattnet och grundläggande simkunnighet.

Vuxengrupp, Lär dig simma

Här är alla i åldrarna 18 år och uppåt välkomna att lära sig simma. Vi arbetar med vattenvana, smidighet i vattnet och grundläggande simkunnighet.