Allmänna Villkor

När du bokar dig till våra kurser är anmälan bindande.
Fakturan kommer med automatik per mail vid bokning.
Den ska vara betald innan kursstart.
Vi förbehåller oss rätten att byta grupp eller ställa in kurser vid färre bokningar än 5.